Norges Frivilligsentraler har vi jobbet med i mange år. Tidligere hadde de forskjellige sentralene ulike logoer over hele landet. Behovet for felles logo/varemerke for Frivilligsentralene var derfor nødvendig. Dette ga muligheten til å fremføre et felles budskap/felles branding av Frivilligsentralene på lik linje med Røde Kors og Kirkens bymisjon. Vi har laget reklamefilmer for kino / TV og informasjonsfilmer for Kulturdepartementet.
REFERANSE:
«Essence Creative (tidl. The Link) har siden 2008 arbeidet med å etablere en ny grafisk profil for landets frivilligsentraler i samarbeid med Kommunikasjonsgruppen, utnevnt av Kulturdepartementet. I denne prosessen ble fire reklamebyråer invitert til å beskrive prosessen og gi noen enkle skisser som forslag. Ut fra dette arbeidet ble The Link valgt som samarbeidspartner. Det er utarbeidet en ny felles logo og look, grafisk profil/profilprogram, designmanual, annonsemaler, brosjyremaler, maler for skilting, presentasjonsmaler, informasjons- og reklamefilmer og webdesign. Vi samarbeider fortsatt om gjennomføringen av designprogrammet mot landets frivilligsentraler. Til nå (januar 2022) har rundt 478 frivilligsentraler tatt programmet i bruk. Marianne Voll og Ingvild M.S. Løken i Essence Creative har løst oppgaven på en utmerket måte og har vært lett å samarbeide med gjennom hele prosessen. Vi kan anbefale Essence Creative som samarbeidspartner.»
Wenche Ericksen, Daglig leder Halden Frivilligsentral

Reklame/profilerings elementer
De lokale frivillgsentralene som har kjøpt logopakke har mulighet til å bestille ulike rollups, plakater, folder/brosjyrer og annonser fra enkle maler hos Essence Creative. Innholdet bestemmer del lokale frivilligsentralen selv, layout er satt opp i noen ulike maler. Dette kan bestilles fra Norges Frivilligsentralers webside via bestillingsskjema her: https://frivilligsentral.no/bestilling