Sagene Frivilligsentral i Oslo var en av frivilligsentralene som søkte og fikk midler til smitteverntiltak hos Imdi. EC har bistått Sagene frivilligsentral med å lage smittevernkampanje etter inspirasjon fra Halden frivilligsentrals kampanje. Frivillige smittevernambassadører fra Sagene har bidratt med på bilde med oversettelse av rådene til totalt 11 ulike språk. Dette er synliggjort på plakater, rollups og brosjyrer. Frivillige har delt ut materiell på stand på ulike steder i bydelen.
Det er en unik fordel å kunne benytte ulike lokale smittevern-ambassadører i informasjonsmateriellet. Lokalsamfunnet gjenkjenner både ansikter og språk. Og budskapet når frem på en måte som forsterker både oppmerksomhet og troverdighet, ikke minst sett opp mot rene tekstplakater. Når de samme menneskene som er avbildet også står på stand og deler ut informasjon, er terskelen lav for å spørre og få formidlet viktig informasjon. At så mange har bidratt på ulike nivåer ned oversettelse, fotografering, plakat-tegning, design, distribusjon osv. gjør at det er veldig mange som føler eierskap og fremsnakker denne lokale kampanjen.