Wrepit er en nystartet gründerbedrift som ønsker å digitalisere og forbedre skriftlige rapporter. Direkte fra Word-dokument til internett med 1 klikk. Selskapet er i ferd med å utvikle programvaren som gjør dette mulig, og jobber i dag med pilotkunder som skal teste ut produktet.  ECs oppgave har vær å lage logo og profil som signaliser både høyteknologi, tilgjengelighet og enkelhet.