Resani utvikler en automatisert og lett tilgjengelig dispenser som renser hendene for farlige bakterier. Målet er å forebygge infeksjoner på sykehus. Den brukervennlige teknologenien vil på få sekunder desinfisere hendene på en skånsom og kostnadseffektiv måte. Resanis prosjekt med "Hand Sanitizing for safer lives" har mottatt midler fra EUs Horizon 2020 forskning og innovasjonsprogram. Resani har også oppnådd SEAL OF EXCELLENCE i  både 2019 og 2020 fra dette EU-programmet. Essence Creative bidrar med rådgivning og prosjektledelse, logo/profil-design, utforming og innhold til presentasjoner, søknader, samt innholdsdrift av web og sosiale medier. Ny webside for prosjektet er ble lansert i april 2019.
resani.com

Resani.com ble lansert i april 2019