RESANI

Identitet / web

EYMO balance

Oppstart: navn / logo, brosjyre

ON OUR WATCH

Logo, Illustrasjoner, webdesign

NGO Shipbreaking platform

Identitet / web

Democracy Alive

Designprofil, Illustrasjoner

REVISORHUSET

Logo, profil, web

Norges frivilligsentraler

Identitet / branding / web / film

DOVRE

Branding / reklame / messe / magasin / film

WREPIT

Oppstart: logo / designprofil

MATERIALHUSET

Identitet / reklame / web

Lean logistikk

Web, kursmateriell

Egmont Publishing

Julebrygghefte 2018

VIISSI

Identitet / profil / web-blog

Team-Oslo

Identitet / web

Ecopets

Oppstart: navn / identitet / profil

ESSENSIELL BY EVINA

Identitet / design profil / pakingsdesign

BLÅFJELL

Identitet / branding / sosiale medier / web