SAP Norge Vi jobbet med SAP Norge tilsammen i seks år. Kundeforholdet fungerte meget bra, og våre creative løsninger tilfredsstilte selskapets høye internasjonale krav. SAP var en ”business to business” kunde der våre oppgaver besto av å utforme B2B dm’er, film tilpasset det norske markedet, events, seminarer og annonser. Vi hadde rollen som sparringspartnere og bidro med mye konsulentbistand. Samarbeidet med SAP Norge ble avsluttet da de flyttet hele sin markedsavdeling til Sverige.