SPT group er et internasjonalt selskap innenfor oljebransjen. Vår oppgave var å lage en ny grafisk profil. Den ble godt mottatt i et internasjonalt krevende miljø. Vi jobbet bl.a utforming av brosjyrer, produksjon av årsrapport, design av intranett, web, verdihåndbok, annonser og messemateriell. Vårt gode samarbeid varte i nesten 5 år. SPT Group ble senere kjøpt av en internasjonal aktør.