I forbindelse med at EU-valget nærmer seg (i slutten av mai 2019) har EC fått i oppdrag av European Movement International(EMI) i Brussels å drastisk endre både logo og webside for prosjektet Onuorwatch. De ba om et helt nytt uttrykk. OnOurWatch.eu er en samarbeidsplattform mellom ulike sivile aktører/organisasjoner i det europeiske samfunnet hvor de kan vise sine krav inn til det kommende europeiske parlamentet innen en rekke temaer. Alt fra ungdoms deltakelse til åpenhet, fattigdom, likestilling og mange flere temaer. Tanken bak prosjektet er å informere EU-borgere om temaer som er viktige for dem og i tillegg danne grunnlag for å gjennomgå og analysere EU-parlamentets beslutninger og aktiviteter både i forkant og etter valget. Ny webside er under utarbeidelse og vil lanseres i månedsskiftet mars/april.