Halden Frivilligsentral er en av de største og mest aktive frivilligsentralene i landet. Vi har hatt et nært samarbeid gjennom mange år, og primus motro/daglig leder Wenche Erichsen har vist oss hvor altomfattende og suksessrik en frivilligsentral kan være. EC har bistått Halden frivilligsentral med halvårlige programmer, med support i forbindelse sosiale medier og også andre prosjekter, slik som Kulturnatt i Halden og materiell til SEVEN-forestillinger gjennom mange år.

Klikk på bildet for å komme til bla-i-versjon av brosjyren, slik at du kan se alle sidene.
 
 

Essence Creative har bistått Halden frivilligsentral med utforming av ulike elementer til den lokale informasjonskampanjen om smittevernsregler i pandemien. EC har designet flere rollups, plakater i ulike størrelser, flyere og foldere på 16 ulike språk med et eget «smitteverns-look/design» for at kampanjeelementene skal skille seg ut fra Frivilligsentralens vanlige materiell.
Vi synes det er en unik fordel å kunne benytte 20 ulike lokale smittevern-ambassadører i informasjonsmateriellet. Lokalsamfunnet gjenkjenner både ansikter og språk. Og budskapet når frem på en måte som forsterker både oppmerksomhet og troverdighet, ikke minst sett opp mot rene tekstplakater. Når de samme menneskene som er avbildet også står på stand og deler ut informasjon, er terskelen lav for å spørre og få formidlet viktig informasjon. At så mange har bidratt på ulike nivåer ned oversettelse, fotografering, plakat-tegning, design, distribusjon osv. gjør at det er veldig mange som føler eierskap og fremsnakker denne lokale kampanjen.
Les hva Halden Arbeiderblad skriver on kampanjen her.