Aktive, engasjerte kvinner fra flere byer i Østfold og som hver for seg er ledere i sine profesjoner og representere rettsvesen, politikk, helsevesen og høgskole, tar deg med på en reise til sju land i fire verdensdeler. SEVEN handler om sju kvinner og deres kamp mot vold og for rettferdighet, ytringsfrihet, utdanning for kvinner og for menneskerettigheter. SEVEN er flere fortellinger som til sammen utgjør et banebrytende dokument og en forestilling som er basert på intervjuer gjort av kjente dramatikere av de sju sterke kvinnene som hver for seg og sammen gir et bilde på hva mange kvinner har opplevd og opplever av lidelse, fornedring, urettferdighet. SEVEN gir også mange bilder på mot, håp og humor og at det nytter å arbeide for å forandre og forbedre og kjempe. Og kampen fortsetter helt til alle har fått en stemme….
Forestillingene under Arendalsuka er fortsettelsen av et langt prosjekt som startet i 2014 med flere forestillinger i Halden. I årene etterpå har forestillingene blitt gjennomført med nye kvinner som leser de ulike rollene i både Fredrikstad, Rygge, Moss og Sarpsborg. På rollelisten denne gangen står; Guro Skottene, forfatter/rådgiver ved lærings- og Mestringssenteret Oslo Universitetssykehus, Anne-Kari Holm, politiker,(SP) varaordfører Halden kommune, Ane Sofie Tømmerås, advokat, tidligere Stortingspolitiker AP, Camilla S. Eidsvold, politiker, SV, Hanne Luthen, regiondirektør Arbeidstilsynet Østfold/Akershus, Tonje Kolle, forfatter og Førstelektor ved Høgskolen i Østfold og Camilla Bjørke, forfatter og Førstelektor ved Høgskolen i Østfold

Essence Creative har bidratt med å utforme alt det grafiske materielle, fra sponsorsøknader, plakater, rollups, flyere, programhefter, annonser og facebookgrupper.