Viissi er en online plattform hvor det løpende publiseres artikler og blogger relatert til bærekraftig utvikling og menneskerettigheter. Navnet Viissi er inspirert av det samiske språket – og betyr visdom. Et passende navn for en webplattform som har som mål å spre kunnskap og skape oppmerksomhet! Essence Creative har designet logo og webside:
viissi.com