Storedal Kultursenter er en åpen møteplass der alle mennesker med ulike forutsetninger kan bli beriket av egne og andres opplevelser av kunst, kultur, natur og historie. Senteret ligger lett tilgjengelig i det naturskjønne turområdet og kulturlandskapet Storedal i Skjeberg i Sarpsborg kommune, og har en levende forhistorie tilbake til vikingkongene Olav den hellige og Magnus den blinde – og til enda eldre fortidsminner fra steinalderen.

I 2021 laget EC  ny grafisk profil for Storedal Kultursenter, logo og profilelementer. Se mer her >>

Vi har også brukt profilen i plakater og brosjyre for sommersesongen 2021.

I 2022 har EC laget ny webside for Storedal med samme grafiske profil som utgandspunkt, her kan du ta en titt: storedalkultursenter.no