Storedal Kultursenter er en åpen møteplass der alle mennesker med ulike forutsetninger kan bli beriket av egne og andres opplevelser av kunst, kultur, natur og historie. Senteret ligger lett tilgjengelig i det naturskjønne turområdet og kulturlandskapet Storedal i Skjeberg i Sarpsborg kommune, og har en
levende forhistorie tilbake til vikingkongene Olav den hellige og Magnus den blinde – og til enda eldre fortidsminner fra steinalderen.
EC har laget ny grafisk profil for Storedal Kultursenter, logo og profilelementer. Vi har også brukt profilen i plakater og brosjyre for sommersesongen 2021.
Og laget poster i ny look  - som promoterer de ulike aktivitetene på facebook.